ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΛΓΑ: Σήμερα θα καταβληθεί το νέο πακέτο αποζημιώσεων στους παραγωγούς.

Οι αποζημιώσεις είναι συνολικού ύψους περίπου 5,5 εκατ. ευρώ και θα καταβληθούν στους δικαιούχους. Αφορά σε αποζημιώσεις του πρώτου τριμήνου του 2019 σε καλλιέργειες του...

Πληρωμή νιτρορύπανσης για 2.154 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ποσό των 7.693.808,72 ευρώ πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στις 11/04/2019 σε συνολικά 2.223 δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούν κυρίως την νιτρορύπανση και...

Νέος κύκλος αδειοδοτήσεων για αγροτικά φωτοβολταϊκά

Η κίνηση αυτή αφορά πώληση όλης της παραγόµενης ενέργειας στο δίκτυο και όχι αυτοπαραγωγή µε ενεργειακό συµψηφισµό (net-metering), ενώ προγραµµατίζεται να µπει και µία...